Make your own free website on Tripod.com

Perlembagaan

1.0        Nama dan alamat berdaftar

1.1    Pasukan Pakaian Seragam ini dikenali dengan nama Kadet Remaja Sekolah atau ringkasnya KRS bagi sekolah menengah dan Tunas Kadet Remaja Sekolah ( TKRS ) bagi sekolah rendah

1.2        Alamat berdaftar atau alamat KRS & TKRS:
 
a.                Peringkat Kebangsaan:

Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia,
Paras 5, Blok J Selatan, Pusat Bandar Damansara,    
50604 Kuala Lumpur.
 
b.                Peringkat Negeri:
                        Jabatan Pelajaran Negeri berkenaan
 
c.                Peringkat Daerah:
                        Pejabat Pelajaran Daerah berkenaan
 
d.                Peringkat Sekolah:
                        Sekolah berkenaan.

e.        Atau di tempat lain dalam Malaysia sebagaimana yang ditentukan oleh                             Jawatankuasa KRS/TKRS dari semasa ke semasa.

2.0             Tujuan

 
2.1       Membentuk generasi pelajar yang menjiwai semangat perpaduan, memiliki ketrampilan diri, berdaya, saing, kreatif serta inovatif dalam menghadapi pelbagai cabaran kehidupan.
 
2.2       Membantu mengembangkan semua aspek potensi manusia yang berteraskan ilmu dan amal ke arah pembinaan dan pengukuhan sahsiah pelajar yang mengamalkan nilai-nilai murni selaras dengan tuntutan Falsafah Pendidikan Negara demi menjayakan Wawasan 2020.
 
2.3       Menangani masalah salah laku di kalangan pelajar remaja seperti salah guna dadah, budaya lepak dan juvana.
 
2.4       Mempelbagaikan kegiatan pasukan beruniform di sekolah bagi menyediakan pelajar-pelajar memperolehi pengetahuan, pengalaman, kemahiran, kebolehan mengurus dan memimpin.
 
2.5       Membina generasi pelajar patriotik yang menjiwai semangat cintakan agama, bangsa dan Negara Malaysia.
 
2.6       Melahirkan generasi pelajar yang mengetahui, memahami, menghayati dan mengamalkan nilai murni serta mampu memberikan sumbangan demi kesejahteraan hidup bermasyarakat dan bernegara.
 
2.7       Membina dan mengembangkan kefahaman, kesedaran dan kepekaan mengenai isu-isu semasa di kalangan pelajar serta berkeupayaan untuk bertindak sewajarnya.

3.0    Pengertian logo

3.1       Perisai melambangkan benteng ketahanan diri daripada gejala   yang tidak sihat.
 
3.2       Bulan dan bintang melambangkan Agama Islam sebagai agama rasmi Negara Malaysia.
 
3.3       Dua tangkai padi bersilang melambangkan resmi padi iaitu berilmu dan berketrampilan serta matang dan rasional dalam semua tindakan.
 
3.4       Buku yang terbuka dan rehal         melambangkan peranan institusi pendidikan yang mementingkan tradisi ilmu untuk semua tanpa mengira          keturunan dan kaum, agama dan latar         belakang budaya ke arah melahirkan bangsa Malaysia selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara.
 
3.5       Warna hijau melambangkan alam sekitar yang sihat.
 
3.6  Warna merah melambangkan keperwiraan dan sedia berjuang mempertahankan negara yang tercinta.
 
3.7   Warna kuning melambangkan warna diraja yang menjadi tonggak kedaulatan Negara Malaysia.

3.8       Warna putih melambangkan keikhlasan serta kesucian.
 
 

4.0       Bendera       

4.1       Warna Hijau melambangkan
 
                        a.         Tunas muda/remaja yang masih boleh dibentuk.
 
                        b.         Laluan hidup yang jelas untuk masa        depan.
 
c.         Alam sekitar merupakan sebahagian daripada kurikulum KRS/TKRS.
                       

4.2       Cogan kata KRS/TKRS ’ ILMU IMAN AMAL’   
             
a.         ILMU : Asas keintelektualan dan ketrampilan ahli KRS/TKRS.
 
b.         IMAN : Keimanan yang mendalam merupakan asas
                         pembinaan diri.

c.        AMAL : Penghayatan dan perlakuan gaya hidup sihat
                         yang berterusan merupakan natijah daripada                           
                         kekuatan intelektual dan disiplin diri.
 
 

5.0       Keahlian

 
5.1       Keahlian KRS/TKRS adalah terbuka kepada semua pelajar di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan.    

5.2     Ahli bersekutu KRS/TKRS terbuka kepada semua pelajar yang menuntut di institusi pendidikan selain daripada yang dinyatakan dalam perkara 5. 1. 

5.3       KRS/TKRS yang dianggotai oleh ahli bersekutu diurus dan dibiayai oleh institusi di mana KRS/TKRS itu ditubuhkan.

5.4       Keahlian KRS/TKRS lucut serta merta apabila pelajar tersebut berhenti atau diberhentikan daripada menjadi pelajar berdaftar di sekolah/institusi seperti yang  dinyatakan di atas.
 
5.5       Keahlian TKRS terbuka kepada semua pelajar tahap II (tahun 4, 5 & 6) di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan.
 
5.6       Ahli KRS / TKRS yang bertukar ke sekolah / negeri     lain,           keahlian asal masih diterima pakai.
 

6.0       Pakaian Rasmi KRS

           
6.1           Lelaki
                        a.         Beret berwarna Sherwood Dark Green.
                        b.         Baju kemeja lengan panjang Sherwood Dark Green.
                        c.         Seluar panjang warna Sherwood Dark Green.
                                    (Ukuran kaki 40 cm - 46 cm)
                        d.         Tali wisel merah.
                        e.         Tali pinggang kanvas warna hijau berkepala emas dengan
                                    logo KRS.
                        f.          Spike boot.
                       
6.2           Perempuan
                        a.         Beret berwarna Sherwood Dark Green.
                        b.         Baju kemeja labuh paras bawah punggung, berlengan                                     panjang dan warna Sherwood Dark Green.
                        c.         Seluar panjang warna Sherwood Dark Green.
                        d.         Spike boot.
                        e.         Tali wisel merah.
                                    *Pemakaian Telekung mini berwarna Sherwood Dark                                              Green.
 
 
 

7.0               Pakaian Rasmi TKRS

 
7.1       Lelaki
                        a.         Beret berwarna Sherwood Dark Green.
                        b.         Baju kemeja lengan pendek warna hijau muda ( L 109 )
                        c.         Seluar sekolah. (Ukuran kaki 20 cm - 30 cm)
                        d.         Tali wisel merah.
                        e.         Tali pinggang kanvas warna hijau berkepala emas dengan
                                     logo KRS.
                         f.         Kasut Kulit/PVC Hitam Bertali dan Berstokin Hitam
 
7.2           Perempuan
                        a.         Beret berwarna Sherwood Dark Green.
                        b.         Baju kemeja labuh paras bawah punggung, berlengan                                     panjang dan warna hijau muda ( L 109 ).
                        c.         Seluar /Kain Sekolah.
                        d.         Tali wisel merah.
 
                        e.         Kasut Kulit/PVC Hitam Bertali dan Berstokin Hitam
                       
*Pemakaian Telekung mini berwarna Sherwood Dark Green.

8.0       Kawasan Kegiatan

                       
8.1       Kawasan kegiatan meliputi peringkat antarabangsa, kebangsaan, negeri-negeri dalam Malaysia, Wilayah Persekutuan Malaysia, daerah-daerah dan sekolah-sekolah.
 
8.2             Perkataan daerah yang tersebut dalam perlembagaan ini juga bermaksud jajahan di negeri Kelantan dan bahagian di negeri Sabah dan Sarawak.

8.3       Perkataan sekolah yang tersebut dalam perlembagaan ini bermaksud sekolah-sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan.


9.0       Jawatankuasa


9.1       Penaung peringkat kebangsaan, negeri dan daerah:
Menteri Pelajaran Malaysia.

9.2       Penaung peringkat kebangsaan, negeri dan daerah:
Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia.

9.3       Jawatankuasa peringkat kebangsaan, negeri dan daerah adalah seperti berikut:
 
                                    a.                     Penaung
                                    b.                     Pengerusi
                                    c.                     Timbalan Pengerusi
                                    d.                     Naib Pengerusi
                                    e.                     Setiausaha Kehormat
                                    f.                      Penolong Setiausaha Kehormat
                                    g.                     Bendahari Kehormat
                                    h.                     AJK yang dilantik
 
9.4       Jawatankuasa terdiri daripada empat peringkat:
                                    a.                     Peringkat Kebangsaan
                                    b.                     Peringkat Negeri
                                    c.                     Peringkat Daerah
                                    d.                     Peringkat Sekolah

9.5       Jawatankuasa peringkat kebangsaan:

a. Penaung                            :           Menteri Pelajaran Malaysia
b. Penasihat                          :           Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia
c. Pengerusi                          :           Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran                                                                           (Jabatan Sekolah)
d.Timbalan Pengerusi          :           Pengarah Bahagian Sekolah
e. Naib Pengerusi                 :           Timbalan Pengarah Bahagian Sekolah
f. Setiausaha Kehormat       :            Ketua Penolong Pengarah (HEM) Bahagian                                                             Sekolah
g. Penolong S/U Kehormat  :           Dilantik (Dua Orang)
h. Bendahari Kehormat        :           Dilantik
 i.  Ahli-ahli ( 11 orang)         :           Pengarah Bahagian Pendidikan Guru
                                                            Pengarah Bahagian Pendidikan Islam
                                                            Pengarah Bahagian Teknik & Vokasional
                                                            Pengarah Institut Aminuddin Baki
                                                            Tiga ahli dilantik
                                                            Dua Wakil Jurulatih KRS
                                                            Dua Wakil Jurulatih TKRS

9.6       Jawatankuasa Peringkat Negeri:

a.         Penaung                    :           Menteri Pelajaran Malaysia
b.         Penasihat                  :           Ketua Pengarah Pelajaran
                                                            Malaysia
c.         Pengerusi                  :           Pengarah Pelajaran Negeri
d.         Timb.n Pengerusi    :            Timbalan Pengarah Pelajaran
e.         Naib Pengerusi        :            Ketua Sektor Pengurusan Pembangunan                                                                   Kemanusiaan
f.          S/UKehormat            :           Ketua Unit Kokurikulum
g.         Pen.S/UKehormat    :           Pegawai Tadbir KRS
h.         BendahariKehormat :           Dilantik
i.          Ahli-Ahli (7 orang)    :           Dilantik termasuk 2 wakil
                                                            Jurulatih KRS dan 2 wakil Jurulatih TKRS

9.7       Jawatankuasa Peringkat Daerah:

a.         Penaung                    :           Menteri Pelajaran Malaysia

b.         Penasihat                  :           Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia
c.         Pengerusi                  :           Pegawai Pelajaran Daerah
d.         Tim. Pengerusi         :           Penolong Pegawai Pelajaran
                                                           Daerah(M)
e.         Naib Pengerusi        :           Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (R)
f.          S/U Kehormat           :           Penyelia
g.         Pen. S/UKehormat   :           Dilantik
h.         Bend. Kehormat       :           Dilantik
i.          Ahli (7 orang)            :           Dilantik Termasuk 2 Wakil Jurulatih KRS dan                                                            2 Wakil TKRS
j.          Ex-Officio                  :           Pegawai Tadbir KRS Negeri

9.8      Perlantikan bagi jawatan-jawatan di atas hendaklah dilakukan oleh Pengerusi setiap Jawatankuasa.
                                                                                        
9.9       Jawatankuasa Peringkat Sekolah:

a. Penaung                    :           Pengarah Pelajaran Negeri
b. Penasihat                  :           Pengetua
c. Pengerusi                  :           Pen.Kanan KoKurikulum
d. Timb.Pengerusi        :           Pen. Kanan Kurikulum
e. Naib Pengerusi         :           Pen.Kanan HEM dan Peny. Petang
f.  Setiausaha                :           Dilantik
g. Penolong S/U            :           Dilantik
h.  Bendahari                  :           Dilantik
i.   Ahli-ahli                     :           (7 orang Dilantik + Ketua Platun KRS/TKRS )
j.   Juruaudit (2 orang)   :           Dilantik di kalangan guru
 
9.10    Perlantikan jawatan-jawatan di atas dilakukan oieh penolong pendaftar sekolah.
 
9.11    Pemegang-pemegang jawatan ini dan tiap-tiap pegawai yang hendak menjalankan tugas pengurusan KRS hendaklah warganegara Malaysia.
 
9.12    Guru KRS/TKRS sekolah adalah pemimpin dan pemudahcara kepada Jawatankuasa Peringkat Sekolah.
 
9.13    Tugas Jawatankuasa ialah merancang, mengelola dan mengatur program KRS/TKRS
 
9.14    Jawatankuasa ini boleh menubuhkan jawatankuasa kecil untuk memantapkan lagi aktiviti KRS/TKRS.
 
 

10.0    Kewangan

           
10.1    Setiap ahli KRS/TKRS dikenakan yuran tahunan sebanyak RM 2.00
           
10.2    Bendahari bertanggungjawab menguruskan segala yang berkaitan dengan kewangan KRS/TKRS
           
10.3    Penyata kewangan KRS/TKRS hendaklah disediakan oleh Bendahari dan diperiksa oleh Pemeriksa kira-kira, mengikut Perlembagaan serta disahkan oleh Penolong Pendaftar.
 
10.4    Dua orang guru yang bukan pemimpin KRS dilantik dalam mesyuarat oleh Penolong Pendaftar sebagai Pemeriksa kira-kira atau Juruaudit.

10.5    Pemeriksa kira-kira dikehendaki memeriksa kewangan KRS dari             semasa ke semasa atas arahan Penolong Pendaftar.
 
 

11.0    Pindaan Perlembagaan

 
Perlembagaan ini tidak boleh diubah atau dipinda kecuali dengan keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Peringkat Kebangsaan.
 
 
Disediakan oleh :
Bahagian Sekolah
Jabatan Sekolah
Kementerian Pelajaran Malaysia